Francisca Skoogh, pianist and psychologist

English

Francisca Skoogh made her debut at the age of 13 with the Helsingborg Symphony Orchestra and has since established herself as one of Sweden´s foremost concert pianists. She was the recipient of the prestigious ”Premier Prix” in both chamber music and piano at the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse in Paris and the Soloist Diploma at The Royal Danish Music Conservatoire. Francisca has been awarded the soloist prize in Stockholm as well as second prize at the Michelangeli Competition in Italy.

Francisca Skoogh is a frequent guest at both national and international music festivals and as a soloist she appears regularly with several of the Swedish orchestras and she has co-operated with conductors such as Heinz Wallberg, Ruth Reinhardt, Susanna Mälkki, Gianandrea Noseda, Michail Jurowski and Pinchas Steinberg. During recent years she has had a close cooperation with conductor Leif Segerstam with concertos by Brahms, Beethoven and Rachmaninov. Francisca has performed together with several of Sweden’s foremost musicians and has premiered various works by contemporary composers. She has ongoing collaborations with composer Staffan Storm and Royal Court Singer Anna Larsson, alto, among others. Francisca´s recordings have received rave reviews and can be found on Spotify and Youtube.

Francisca has a PhD in Artistic Research and is a senior lecturer at the Academy of Music in Malmö, Lund University. Her thesis “Transforming Performance: An inquiry into the emotional processes of a classical pianist” challenges classical music performance culture through a series of experimental collaborative projects. Her particular interest lies in how this culture shapes the psychological experience of performance from the perspective of the individual musician.

Francisca is a licensed psychologist. She has used psychological theory, her clinical experience as psychologist and her experience as a performing artist in courses and lectures such as ”The Performing Human Being”. She is the founder of Performance Centre at Malmö Academy of Music.

In 2018 she was elected member of the Royal Swedish Academy of Music.

The press:

”Her playing is big-boned, grandly sculptured, with taut rhythmic control and a rich sound.”

Tim Parry, Gramophone.

With Franciska Skoogh as soloist we were brought right into a flow that in the most humane way tears up what is hidden and exposes the locked-up emotions and hard-wired pain on its unstoppable urge to move ahead. Skoogh and the orchestra made this music noisy, trickle and sing in a remarkable way. And leading to the incredible progression of chords, in the last few bars that this evening truly sounded like the world’s most beautiful melody. The fact that the audience cried openly was not surprising. The triumph afterwards was deafening.

Martin Nyström, Dagens Nyheter

“A pianist worth watching!”
Jed Distler, Classical Music

Svenska

Francisca Skoogh debuterade vid 13 års ålder med Helsingborgs Symfoniorkester och har sedan dess etablerat sig som en av Sveriges främsta konsertpianister. Hon har erhållit det prestigefyllda ”Premier Prix” i både kammarmusik och piano vid Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris samt ”Solistdiplom” vid Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Under åren har Francisca deltagit framgångsrikt både i nationella och internationella tävlingar och har bl. a erhållit andra pris i Michelangelitävlingen samt är vinnare av Solistpriset.

Franciscas CD-inspelningar har fått mycket fina recensioner och många av dem återfinns på Spotify. Francisca är regelbundet engagerad till ett flertal nationella samt internationella musikfestivaler. Som solist har hon framträtt med de flesta svenska orkestrar samt orkestrar utomlands. Under åren har hon framträtt med ett flertal dirigenter såsom Heinz Wallberg, Michail Jurowski, Ruth Reinhardt, Susanna Mälkki och Gianandrea Noseda. De senaste åren har hon haft ett nära samarbete med dirigenten Leif Segerstam med pianokonserter av Beethoven, Brahms och Rachmaninov i fokus.

Francisca har genom åren musicerat med en rad av Sveriges främsta musiker och har uruppfört en rad nyskrivna verk. Sedan några år tillbaka ett fördjupat samarbete med tonsättaren Staffan Storm och hovsångerskan Anna Larsson.

Francisca är lärare och fil.dr. i konstnärlig forskning vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds Universitet.

Francisca är legitimerad psykolog och har använt psykologisk teori, sin kliniska erfarenhet som psykolog samt sin långa erfarenhet som artist i sina kurser och föreläsningar för musiker som går under namnet ”Den framträdande människan.” Hon är grundare av Performance Centre på Musikhögskolan i Malmö.

2018 blev Francisca invald som ledamot i Kungliga Musikaliska Akademien.

Pressen

”Her playing is big-boned, grandly sculptured, with taut rhythmic control and a rich sound.”

Tim Parry, Gramophone.

“Med Franciska Skoogh som solist fördes vi rakt in i detta flöde som på det mest mänskliga vis river upp det som ligger dolt, och som frilägger känslomässiga låsningar och hårt knutna smärtpunkter i sin ohejdbara lust att gå vidare. Skoogh och orkestern fick denna musik att väsnas, porla och sjunga på ett enastående vis. Och utmynna i den sanslösa ackordgång i de allra sista takterna som för kvällen verkligen lät som världens vackraste låt. Att folk i publiken grät öppet förvånade inte. Och jublet efteråt var öronbedövande.”

Martin Nyström, Dagens Nyheter, 2018

“Som pianist hör vi en lysande Franciska Skoogh som kompletterar Storm med Schumanns pianosonat Op. 11. En musik som tvärtom inte famlar efter ledstänger, utan som tar alla risker av att bli helt utom sig.”

Martin Nyström, Dagens Nyheter, recension av CD:n Notes from Endenich, 2020

Francisca Skoogh drar in lyssnaren i en värld av inåtvänd elegans, pärlande arpeggion och en melodisk lätthet…”

Sofia Nyblom, Dagens Nyheter, 2020

“Dirigenten Joana Carneiro lockade fram någonting för-minimalistiskt ur Stravinskys neoklassicistiska kammarkonsert ”Dumbarton Oaks”, innan solisten Francisca Skoogh mötte upp ett lätt och nätt flöde med såväl försynt porlande elegans som filosofisk eftertänksamhet i Mozarts sjuttonde pianokonsert.”

Johanna Paulsson, Dagens Nyheter, 2016

Francisca Skoogh tog tag i dessa subjektiva musikaliska visioner med poetisk finess och färgsprakande kraft: romantisk interpretation på högs­ta nivå, byggd på tradition men med en övertygande individuell autenticitet vid tangenterna.

Carl-Håkan Larsén, Sydsvenska Dagbladet, 2011

“Med inspiration i några av Schumanns pianostycken har Staffan Storm skrivit den femsatsiga kompositionen Unbekannte Blatt aus Endenicher Zeit, det förnämligaste svenska pianoverk som skrivits sedan mycket lång tid! Francisca Skoogh svarar för ett spel med hjärtblod. Det här är en skiva som bör och verkligen förtjänar att finna en stor lyssnarkrets.”

Stig Jacobsson, HiFi&Musik, 2020